Internetsku prodaju na web-stranicama www.janosh.hr obavlja JANOSH, vl. Janoš Herčeki, Sv. Nikole Tavelića 15, 43000 Bjelovar. Osobni identifikacijski broj (OIB) obrta je: 77404531106.

Ovim se uvjetima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni na ovim stranicama. Internet stranice Janosh mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uvjetima i pravilima.

Prodavač je JANOSH, vl. Janoš Herčeki, , a Kupac je posjetitelj ovih stranica koji popuni elektronsku narudžbu, pošalje je prodavatelju te izvrši plaćanje jednom od navedenih kreditnih kartica, virmanom ili KEKS PAY uslugom.  

JANOSH, vl. Janoš Herčeki, zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila. Sve promjene primijenit će se na korištenje internetskih stranica www.janosh.hr. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupnje. Usluge koje Vam pruža www.janosh.hr . Internet prodavaonica ne uključuje troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i usluge za pristup našim stranicama. JANOSH, vl. Janoš Herčeki, nije odgovoran za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.

Iako Vam Prodavač nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, ne može garantirati da će usluge www.janosh.hr odgovarati Vašim potrebama. Prodavač također ne može garantirati da će usluga biti bez pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške, molimo Vas da je prijavite kako bismo je otklonili na najbrži mogući
način.

NARUČIVANJE

Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe.

Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje
narudžbu.

Sve cijene izražene su u Hrvatskoj službenoj valuti, euro (€).
Roba se naručuje elektronskim oblikom, pritiskom na određeni proizvod te spremanjem istog u
košaricu. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere te potvrdi način plaćanja.

PONIŠTAVANJE NARUDŽBE OD STRANE PRODAVATELJ

Zadržavamo pravo da iznimno (djelomično ili u cijelosti) odustanemo od izvršenja narudžbe u slučajevima:
– kada na zalihama ponestane naručenih proizvoda
– kada je došlo do očite pogreške u cjeniku
– ako narudžbenica nije bila ispunjena u skladu s općim uvjetima ili
ako kod kupca utvrdimo povećani rizik neplaćanja.

U svim tim i sličnim slučajevima, nakon što smo utvrdili nepravilnost, odmah ćemo Vas obavijestiti telefonski ili e-mailom o mogućem odstupanju od ugovora s naše strane.

OTKAZIVANJE NARUDŽBE OD STRANE KUPCA

Narudžbu možete otkazati ili promijeniti njene detalje bez naknade, ako Vam narudžba još nije izrađena i otpremljena sa skladišta.

ISPORUKA

Naručeni proizvodi pakiraju se na način da tijekom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni.
Prilikom preuzimanja kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke te u slučaju oštećenja odmah obavijestiti Prodavača. Prodavač se odriče svake odgovornosti u vezi oštećenja koja mogu nastati tijekom dostave.

Ako Kupac ne primi robu, ili obavijest o isporuci, nakon što je poslana, u očekivanom vremenu, kupac ima pravo o tome obavijestiti Prodavača kako bi se poduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka.

Ako Kupac odbije primiti robu koju je naručio prodavač ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih troškova koji su vezani za izradu i isporuku.

Prodavač se obvezuje poslati pošiljku Kupcu onoga trenutka kada zaprimi potvrdu kojom se odobrava online transakcija. Nakon zaprimanja te potvrde Prodavač se obvezuje poslati pošiljku u roku do 10 (deset) radnih dana.

Nakon što dostavljač (tvrtka koja vrši dostavu) zaprimi pošiljku od strane Prodavača, Prodavač više nije odgovoran za daljnji tijek isporuke i eventualna kašnjenja te probleme koji mogu nastati u vezi daljnje manipulacije i isporuke robe.

POVRAT ROBE

Kao kupac imate pravo odustati od kupnje i o tome nas obavijestiti na e-mail adresu info@janosh.hr u roku od 30 dana od primitka robe. Ovog se prava ne možete unaprijed odreći. Obavijest je valjana samo ako je poslana u roku. Primljenu robu morate nam vratiti neoštećenu i u neizmijenjenoj količini unutar 30 dana nakon što ste nas obavijestili o odustajanju od kupnje.

Povrat primljene robe u roku od 30 dana smatramo ujedno i Vašom obavijesti o odustajanju od kupnje. Robu nam trebate vratiti u
istom stanju u kakvom je bila u trenutku isporuke, i to na adresu: JANOSH, Sv. Nikole Tavelića 15, 43000 Bjelovar.

PRITUŽBE

                                                                                                                                            OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA 

                                                                                                                     REKLAMACIJE POTROŠAČA-KORISNIKA JAVNIH USLUGA

Sukladno članku 27. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj:19/2022)obavještavamo potrošače – korisnike javnih usluga da nakon primitka odgovora na pisani prigovor odnosno po isteku roka za dostavu odgovora trgovca (ako trgovac nije odgovorio) potrošač može podnijeti REKLAMACIJU POVJERENSTVU ZA JAVNE USLUGE na neki od sljedećih načina:

– Osobno u poslovnim prostorijama – ispunjavanjem Obrasca za reklamacije

– Putem pošte na adresu sjedišta trgovca / pružatelja usluga: 

             JANOSH, vl. Janoš Herčeki , Sv. Nikole Tavelića 15, 43000 Bjelovar

– Putem elektroničke pošte na e-adresu: info@janosh.hr

Trgovac / pružatelj javne usluge se obvezuje bez odgađanja u pisanom obliku putem pošte ili elektroničke pošte potvrditi primitak reklamacije potrošača.

Povjerenstvo za reklamacije mora odgovoriti potrošaču na zaprimljene reklamacije putem pošte ili elektroničke pošte u roku od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije.

U vezi s prigovorom odnosno reklamacijom potrošač može pokrenuti izvansudski postupak pred Sudom časti Hrvatske obrtničke komore ili sudski postupak tek nakon što je iscrpio gore opisani pravni put.

  

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu (Internet trgovina) može raskinuti ugovor ne navodeći razlog za to (Članak 72. Zakon o zaštiti potrošača), u roku četrnaest (14) dana od primitka robe. Raskid ugovora je moguć samo za robu koja prije proizvodnje nije modificirana prema zahtjevu kupca (Članak 79, stavak 3 Zakona o zaštiti potrošača).

U slučaju da koristi svoje pravo, kupac snosi trošak vraćanja robe i mora je vratiti u roku od 14 dana (Članak 77. Zakon o zaštiti potrošača). Kupac isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77.Zakon o zaštiti potrošača) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.

Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava u cijelosti već će se izvršiti procjena umanjenja vrijednosti proizvoda.

SIGURNOST PODATAKA POTREBNIH ZA KUPNJU

Vaši podaci biti će korišteni za izradu naručenog artikla te slanje istog putem dostave /pošte, a više o zaštiti podataka koju provodimo možete pročitati na https://janosh.hr/pravila-privatnost.

Slanjem vaših podataka potvrđujete kako ste pročitali i razumjeli Izjavu o privatnosti te da pristajete na sve stavke, prava i obaveze koje su navedene.

PRAVA POTROŠAČA

Kao kupcu pripadaju Vam sva prava po Zakonu o zaštiti potrošača.

AUTORSKA PRAVA

Obrt JANOSH. radi proizvode po narudžbi i želji kupca na temelju fotografija i ostalih materijala koje mu dostavi naručitelj.
Mi ne možemo znati tko polaže prava na vlasništvo fotografija, te stoga, za svaku fotografiju ili bilo koji drugi sadržaj koji podliježi zaštiti temeljem odredbi Zakona o
autorskom pravu i srodnim pravima isključivu odgovornost snosi naručitelj djela koji zahtijeva izradu takvog sadržaja, te povezano sa tim kupac snosi i sve posljedice i rizike ukoliko se ispostavi da je predmetni sadržaj autorsko pravo treće osobe koje podliježe zaštiti.

MEDIJSKE OBJAVE

Naručitelj robe ustupa pravo obrtu JANOSH da u svrhu marketinških aktivnosti i promocije koristi fotografije izrađenih artikala bez posebne najave ili pisanog odobrenja, dok isto tako Kupac ima mogućnost zatražiti da se artikli izrađeni po njegovoj narudžbi ne objavljuju.

JEZIK

Narudžbe se zaprimaju na hrvatskom ili engleskom jeziku.

PODRŠKA

Imate li bilo kakvih pitanja ili poteškoća, slobodno nam se obratite na adresu info@janosh.hr

SPOROVI

Uvjeti poslovanja i odnosi između korisnika i obrta JANOSH podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je nadležni sud u Bjelovaru.